TOT € 8.800,- SUBSIDIE

Home / TOT € 8.800,- SUBSIDIE

Op de volledig traploos in deellast modulerende NRGTEQ warmtepompen t/m 70 kW uit de TNG serie is tot € 8.800,- subsidie verkrijgbaar binnen de ISDE regeling.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van warmtepompen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

De regeling is 17 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Subsidiebedragen NRGTEQ TNG BrineWater serie en meldcode t.b.v. aanvraag:

TNG4                    € 2.800,-        Meldcode   KA05529
TNG5                    € 2.800,-        Meldcode   KA05528
TNG6                    € 2.650,-        Meldcode    KA05527
TNG8                    € 2.800,-       Meldcode    KA05524
TNG12                  € 3.200,-       Meldcode    KA05525
TNG20                 € 3.800,-        Meldcode    KA05526
TNG30                 € 4.800,-        Meldcode    KA05530
TNG40                 € 5.800,-        Meldcode    KA07398
TNG50                 € 6.800,-        Meldcode    KA05532
TNG70                 € 8.800,-        Meldcode    KA05533

ZEER BELANGRIJK BIJ NIEUWBOUW:

Voor de subsidieaanvraag moet de aanvrager in bezit zijn van twee berekeningen:

Eerst laat de aanvrager een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) berekening opstellen met een HR-CV ketel. Dit is de referentiesituatie.

Ten tweede laat de aanvrager een identieke EPC-berekening maken maar nu met een warmtepomp.

Beoordelen van de EPC-berekening

  1. Beide EPC-berekeningen moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit hetgeen wil zeggen dat de EPC 0,4 moet zijn met een Cv ketel in de berekening
  2. De situatie met warmtepomp moet een lagere EPC hebben dan de referentiesituatie.

Worden bovenstaande berekeningen niet ingeleverd krijgt de eindgebruiker GEEN subsidie

Meer informatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan vindt u op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie